آموزش زناشویی

آموزش زناشویی

تصور این که خدایی ناکرده ریزه بلرزد وحشت آور است.

کشاورزان روستایی در پوست خود نمی گنجند .

رودخانه ای پر آب که از میان باغ های روستای ریزه می گذرد .

اینجا تمام در آمد مردمانش از کشاورزی و دامپروری تامین می شود .

فیلم های ریزه نیوز

درباره ی ریزه نیوز

 

وَ الْقَلَمِ وَ مَا يَسْطُرُونخداوند را شاکریم که نفسی دوباره داد تا شاید  به خود برگردیم.  این سایت به هیچ حزب و گروهی وابسته نیست . ما سعی می کنیم ، بهترین ها را نشر دهیم ، کلیپ های سیاسی و فرهنگی ، مطالب و یادداشت های اختصاصی ، تصاویر و طرح های زیبا و در کنار تمام این مطالب ، سعی بر آن داریم روستای ریزه که در کنار تمام زیبایی اش ناشناخته باقی مانده است و حتی اهالی روستا هم با تمام عظمت این روستای تاریخی را از یاد برده اند .